Oferujemy

Projektowanie

Instalację i montaż

Serwis

Naprawy

Modernizację

Instalacje sygnalizacji pożaru

Konwencjonalne systemy sygnalizacji pożarowej

Przeznaczone są do małych i średnich obiektów z niedużą ilością czujek pożarowych. Centrala sygnalizuje alarm pożarowy i uszkodzenie dla całej linii dozorowej(nie dla poszczególnych punktów detekcji).

Adresowalne systemy sygnalizacji pożarowej

To zestaw urządzeń najnowszej generacji. Umożliwia identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedyńczego adresowalnego czujnika. System przeznaczony do średnich i dużych obiektów.